Voor scholen

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Wij kunnen helpen bij het bieden van een goede onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Samenwerkingsverbanden

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In het primair en het voortgezet onderwijs zijn in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht (77 in het po en 75 in het vo). In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Samenwerking met LEREN&ZO

Om voor leerlingen maatwerkoplossingen te kunnen bieden in de vorm van onderwijsarrangementen, tonen steeds meer scholen interesse in een samenwerking met LEREN&ZO.

  • Wij kennen het onderwijs, het curriculum en de bijbehorende methoden binnen het PO en VO zeer goed. Wij kennen de struikelblokken voor leerlingen als geen ander. En we weten hoe we de juiste leervaardigheden en juiste kennis kunnen bijbrengen.
  • Wij kijken breder dan leren alleen: we hebben ook expertise in de minder zichtbare factoren die het leren en presteren wel degelijk beïnvloeden. Dat kan gaan over belemmerende leerstoornissen, hardnekkige motivatieproblemen, een negatief zelfbeeld, structureel onderpresteren, problemen in de privésfeer. Er werken ook GZ-psychologen, orthopedagogen en remedial teachers binnen ons team. Scholen ervaren het als erg prettig dat we zoveel expertise onder één dak hebben.
  • Wij  zijn pragmatisch in onze aanpak: het is in ieders belang dat we liever vandaag dan morgen aan de slag gaan met een thuiszitter of een leerling met leerproblemen. We gunnen ieder kind een fijne en succesvolle schooltijd.

Wilt u graag contact over een leerling of over een mogelijke samenwerking? Stuur dan een e-mail naar Hanke de Kock via hanke@leren-zo.nl.

LEREN&ZO scan

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam EUR heeft LEREN&ZO de afgelopen jaren een unieke online quick scan ontwikkeld, de LEREN&ZO scan.

Doel van de scan is om snel én treffend te zien waar de kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen van een leerling. Uniek aan deze quickscan is dat we een laagje dieper kijken waar andere vragenlijsten stoppen. We kijken niet alleen naar de leervaardigheden zelf, maar ook naar minder zichtbare factoren die wel degelijk het succesvol leren en presteren beïnvloeden zoals motivatie en onderpresteren.

Leerlingen kunnen zichzelf scoren op al deze elementen, zichtbaar en minder zichtbaar. Na het invullen krijg je direct een rapportage. Heel inzichtelijk om in één oogopslag te zien wat je belangrijkste leerpunten zijn!

In onze begeleiding gaan we vervolgens direct aan de slag met deze leerpunten. Samen met de leerling formuleren we een actieplan om deze leervaardigheden te verbeteren. Halverwege het schooljaar vult de leerling de LEREN&ZO scan opnieuw in. Zo kunnen we duidelijk laten zien, aan de leerling en ouders en aan onszelf, waar de vorderingen liggen.

 

Het mooie van de online LEREN&ZO scan is dat we ook aan ouders, onze begeleiders of bijvoorbeeld de schoolmentor kunnen vragen om feedback te geven op de leerling. Zo kunnen jongeren in korte tijd veel leren over zichzelf en krijgen ze een goed beeld van hoe belangrijke anderen naar hen kijken. Kortom, heel leerzaam!

De scan is te gebruiken voor leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en MBO, HBO en WO.

Video afspelen