Mijn kind pakt zijn huiswerk niet handig aan / mijn kind werkt nogal chaotisch wat schoolwerk betreft

Heeft u het gevoel dat uw kind niet effectief genoed leert? Is uw kind vaak erg lang bezig met het huiswerk? Ontdekt uw kind soms op het laatste moment dat er de volgende dag een proefwerk gepland staat? 

Dan is uw kind gebaat bij STUDIEVAARDIGHEDEN&ZO. We helpen uw kind hoe hij/zij bepaalde vakken het beste aan kan pakken. Tijdens de sessies leert uw kind meer over: goed plannen en samenvatten, effectief studiegedrag en een goede voorbereiding op toetsen. Daarnaast helpen we vakinhoudelijk bij één of meerdere vakken.

Klik hier voor meer informatie: [link naar pagina [LEREN VO][PRODUCT STUDIEVAARDIGHEDEN&ZO]

Misschien ook interessant voor u: link naar [GRIP&ZO]

Kernwoorden die hierbij horen:

#lerenleren#executieve functies#studievaardigheden#metacognitie